Skip to content

Cynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod – ‘Dathlu Menywod yng Nghymru’

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

O dan Gynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod, byddwn yn darparu grantiau o rhwng £500 a £20,000 i sefydliadau trydydd sector, sefydliadau cymunedol a grwpiau cymunedol, ar gyfer prosiectau a/neu ddigwyddiadau a fydd yn nodi’r canmlwyddiant.

Bydd y prosiectau a’r digwyddiadau yn cyd-fynd â phrif themâu’r canmlwyddiant, sef:

  • Dathlu
  • Addysgu
  • Cyfranogi
Dylai’r holl geisiadau gael eu cyflwyno yn unol â’r cyfarwyddiadau ar y ffurflen gais erbyn Dydd Gwener 16 Mawrth 2018. Y nod yw hysbysu sefydliadau am ganlyniad y broses ymgeisio am grant erbyn Dydd Iau 29 Mawrth 2018.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Canllaw Ymgeisio (Maint Ffeil: 229KB)
Microsoft Word document
Ffurflen gais (Maint Ffeil: 213KB)