Skip to content

Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi ymgymryd ag adolygiad o’r canllaw polisi cynllunio cyfredol a gynhwysir yng Nghylchlythyr 2/94 y Swyddfa Gymreig, “Gypsy Sites and Planning”
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi cyngor i’r awdurdodau lleol ar yr ystyriaethau cynllunio mewn perthynas â Pherfformwyr Teithiol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym eisiau i safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gael eu cynllunio a’u rheoli mewn ffyrdd sy’n gweddu i’r diwylliant gan ddarparu safon byw da.

Dylai awdurdodau lleol roi sylw i ddogfennau sydd wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru sef Canllawiau ar Ddylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru a Chanllawiau ar Reoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru.

Dim ond rhai safleoedd awdurdodedig penodol sy’n gymwys ar gyfer Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Does yr un safle anawdurdodedig yn gymwys am y grant cyfalaf.

Mae cylchlythyrau cynllunio Llywodraeth Cymru yn rhoi cyngor ar y modd y dylid cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.