Skip to content

Gogledd Ebwy Fach

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Clwstwr Gogledd Ebwy Fach yn cynnwys yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is (LSOAs) canlynol: Blaenau 1,2,3, Bryn-mawr 2, Nant-y-glo 1,2,3. Mae Clwstwr Gogledd Ebwy Fach yn cynnwys Blaenau a Nant-y-glo.

10,853 yw cyfanswm poblogaeth ardal y Clwstwr. Mae'n cynnwys 7 ardal LSOA. Mae 2 yn y 10 y cant ardal mwyaf difreintiedig yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2011, gyda 2 yn yr 20 y cant uchaf. Y Grwp Cydweithredol yw'r Corff Cyflawni Arweiniol ar gyfer y Clwstwr.

Manylion cyswllt clwstwr

Anna Chard, Rheolwr y Clwstwr

Ffôn: 01495 325201
Ebost: anna.chard@co-operative.coop

Math o brosiectau

Coginio Cymunedol

Mae'r prosiect hwn yn rhoi'r sgiliau, yr hyder a'r wybodaeth i gyfranogwyr baratoi a choginio prydau iach ar gost isel gan ddefnyddio cynhwysion sylfaenol.

Prosiect Dydd Gwener

Prosiect awyr agored i bob cenhedlaeth sy’n targedu pobl ifanc 15 a 16 oed ac oedolion heb unrhyw gymwysterau. Mae’r cyfranogwyr yn dysgu i wella sgiliau cyflogadwyedd, gan gynnwys adeiladu tîm, cyfathrebu, dilyn cyfarwyddiadau, gwerthfawrogi amrywiaeth a chyd-drafod.

Clwb Dewis

Mae Clwb Dewis yn cynnig cyngor a chymorth wedi'i deilwra'n unigol er mwyn mynd i'r afael â'r materion sy'n cyfrannu tuag at bobl sy'n hawlio budd-daliadau ac yn aros arnynt. Caiff unigolion eu cefnogi i gael mynediad at hyfforddiant a lleoliadau profiad gwaith lleol.