Skip to content

Adroddiad Adolygiad Mathias

Dolenni perthnasol

Daeth y Ddeddf hon yn gyfraith yng Nghymru ar 30 Gorffennaf 2013.
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gosod Bil Democratiaeth Leol (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Penodwyd Glyn Mathias gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar y pryd i adolygu rhaglen waith Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.

Gwnaed nifer o argymhellion i sicrhau y cyflenwir yr adolygiad o drefniadau etholiadol i safon uchel erbyn etholiadau llywodraeth leol 2016.

Mae’r adroddiad yn cynnig argymhellion i Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Cymru, gan gynnwys gweithredu i sicrhau gwelliannau i’r broses o adolygu trefniadau etholiadol yn y dyfodol agos, a sicrhau y rhoddir newidiadau deddfwriaethol tymor hwy ar waith.