Skip to content

Adroddiad Adolygiad Mathias

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Penodwyd Glyn Mathias gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar y pryd i adolygu rhaglen waith Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.

Gwnaed nifer o argymhellion i sicrhau y cyflenwir yr adolygiad o drefniadau etholiadol i safon uchel erbyn etholiadau llywodraeth leol 2016.

Mae’r adroddiad yn cynnig argymhellion i Lywodraeth Cymru a Chomisiwn Cymru, gan gynnwys gweithredu i sicrhau gwelliannau i’r broses o adolygu trefniadau etholiadol yn y dyfodol agos, a sicrhau y rhoddir newidiadau deddfwriaethol tymor hwy ar waith.