Skip to content

Cynnig i newid dyddiad etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym yn awyddus i gael eich barn ynglŷn â’r cynnig i symud dyddiad yr etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru ymlaen flwyddyn, o fis Mai 2016 i fis Mai 2017.
Dylai eich sylwadau ein cyrraedd erbyn 12 Mawrth 2012.