Skip to content

Canllawiau ar Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 wedi’u gwneud, a daethant i rym ar 31 Mawrth 2015.

Mae nodiadau canllaw wedi’u paratoi i helpu’r cyrff perthnasol i weithredu eu cyfundrefn gyfrifyddu o dan y rheoliadau.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Llythyr (Maint ffeil: 2.1MB)
PDF Document (MFS)
Canllawiau (Saesneg yn unig) (Maint ffeil: 278KB)