Skip to content

Canllaw y cynghorydd da - ar gyfer cynghorwyr cymuned a thref

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r canllaw hwn yn cyflwyno gwaith cynghorau cymuned a thref a’r rhan a chwaraewch fel cynghorydd ar haen gyntaf llywodraeth leol ac fel yr un sydd agosaf at y cyhoedd.