Skip to content

Masnach Deg Cymru

Cynaeafu coffi

Masnach Deg Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol ar gyfer addysg, polisi, caffael, cymorth ac ymgyrchu Masnach Deg yng Nghymru.

Mae'r sefydliad yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac mae'n gwneud y canlynol: 

  • cefnogi a datblygu gweithgarwch Masnach Deg gyda chymunedau, ysgolion, sefydliadau, unigolion, grwpiau Masnach Deg, llywodraeth leol a phobl Cymru
  • gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar newidiadau sy'n ymwneud â Masnach Deg
  • annog pobl yng Nghymru i brynu a defnyddio cynnyrch Masnach Deg.

Mae Masnach Deg Cymru yn rhan o bartneriaeth Hub Cymru Africa. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Masnach Deg Cymru (dolen allanol).