Skip to content

Cymru o Blaid Affrica

Cefnogi pobl i gymryd rhan mewn datblygiad rhyngwladol.

Mae Cymru o Blaid Affrica yn gweithio gydag unigolion, cymunedau, y trydydd sector a’r sector cyhoeddus i ddatblygu’r byd rydym am fyw ynddo a’r Gymru y dymunwn fod. 

Mae’n rhaid i weithgareddau datblygu rhyngwladol Llywodraeth Cymru ddod â budd i Gymru. Mae hyn yn sicrhau bod gweithgareddau sy’n cael cymorth yn seiliedig ar bartneriaeth wirioneddol, gyda’r ddwy ochr yn elwa ar y rhyngweithio.

Mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica yn ceisio:

  • annog lleoliadau gwaith a gefeillio sy’n cyfrannu at gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig
  • cynyddu capasiti cyrff anllywodraethol bach yng Nghymru ym maes datblygu rhyngwladol a helpu i gyd-drefnu'r sector
  • hyrwyddo gwirfoddoli mewn datblygu cynaliadwy rhyngwladol
  • hwyluso gwaith cymunedau ar wasgar yng Nghymru gan gynyddu eu heffaith ar gyflawni’r Nodau Datblygu Cynaliadwy yn eu gwlad frodorol
  • hybu ymarfer gorau o ran caffael moesegol a masnach deg yn sectorau cyhoeddus a phreifat Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost: walesforafrica@llyw.cymru neu ewch i Wales for Africa ar Twitter.