Skip to content

Grant Cymru o blaid Affrica nawr ar agor

Rydym ar hyn o bryd yn gwahodd sefydliadau yn y trydydd sector i wneud cais er mwyn cynnal gweithgarwch allweddol Cymru o blaid Affrica am gyfnod o 3 blynedd o Ebrill 2018 ymlaen.

Dyddiad cau: Dydd Llun 6 Tachwedd 2017. I gael pecyn ymgeisio, anfonwch e-bost i: walesforafrica@llyw.cymru

Bydd y grant yn darparu rhaglen waith sy’n seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  • Datblygu cysylltiadau effeithiol rhwng Cymru a gwledydd sy'n datblygu yn Affrica Is-Sahara drwy hwyluso'r broses o drosglwyddo a chyfnewid gwybodaeth a sgiliau.
  • Sicrhau bod unrhyw gamau a gymerir o fudd i Gymru a'r wlad yn Affrica Is-Sahara yn yr un modd.
  • Sicrhau bod datblygu cynaliadwy wrth wraidd pob gwaith a wneir; gan ategu polisi datblygu cynaliadwy rhyngwladol llywodraeth y DU a gwaith yr asiantaethau mawr.
  • Adlewyrchu pryderon a chysylltiadau pobl a chymunedau Cymru o ran datblygu rhyngwladol.
  • Cyflwyno’r Nodau Datblygu Cynaliadwy.