Skip to content

Y Strategaeth EU2020

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dyma’r ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Ymgynghoriad ar Strategaeth “EU2020”.
I ddarllen yr Ymgynghoriad ar Strategaeth “EU2020”, ewch i wefan y Comisiwn Ewropeaidd: http://ec.europa.eu/eu2020/