Skip to content

Trychinebau ac argyfyngau dramor: Sut gallwch chi helpu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ni waeth pa fath o argyfwng ydyw, mae angen gweithredu ar fyrder er mwyn achub bywydau. Yn aml, ar wledydd tlotaf y byd y mae trychinebau’n cael yr effaith fwyaf.

Mae’r daflen hon yn dweud wrthych:

  • sut mae’r byd yn ymateb i drychinebau mawr
  • beth allwch chi ei wneud i helpu i achub bywydau pobl sydd o dan fygythiad mewn argyfwng.