Skip to content

Cyhoeddiadau rhyngwladol

Cymru yn y Byd: Agenda Ryngwladol Llywodraeth Cymru

03/07/15
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein dull ni o ymgysylltu’n rhyngwladol ac yn tynnu sylw at y camau y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod  Cymru yn ehangu ei phroffil a’i dylanwad yn y byd.
 

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd: Adroddiadau Blynyddol a Rhaglenni Gwaith

11/05/15
Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno un o ymrwymiadau Strategaeth yr UE Llywodraeth Cymru, Cymru a'r Undeb Ewropeaidd (2012), i lunio Adroddiad Blynyddol ar weithgareddau a chynnydd ynghyd â Rhaglen Waith flynyddol ar gyfer y flwyddyn i ddod.
 
Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

Cymru a’r Undeb Ewropeaidd

09/05/12
Ym mis Mai 2012, lansiodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd (UE).
 

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

23/05/11
Ym mis Mai 2009, lansiodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth gynhwysfawr gyntaf ar yr Undeb Ewropeaidd, sef “Cymru a'r Undeb Ewropeaidd".
 

Y Strategaeth EU2020

22/01/10
Dyma’r ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Ymgynghoriad ar Strategaeth “EU2020”.
 
Trychinebau ac argyfyngau dramor: Sut gallwch chi helpu

Trychinebau ac argyfyngau dramor: Sut gallwch chi helpu

20/01/10
Ni waeth pa fath o argyfwng ydyw, mae angen gweithredu ar fyrder er mwyn achub bywydau. Yn aml, ar wledydd tlotaf y byd y mae trychinebau’n cael yr effaith fwyaf.
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r Adolygiad o Gyllideb yr Undeb Ewropeaidd (UE)

30/04/08
Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i ymgynghoriad yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar adolygiad sylfaenol o holl wariant yr UE.