Skip to content

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Dolenni perthnasol

Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Baner yr UE
Rydym yn amddiffyn ac yn hyrwyddo buddiannau Cymru ar lefel yr Undeb Ewropeaidd (UE) drwy gydweithio'n agos â Llywodraeth y DU a sefydliadau'r UE.

Gan mai’r Deyrnas Unedig yw’r Aelod-wladwriaeth, Llywodraeth y DU sy’n cymryd yr awenau yn y trafodaethau ar lefel yr UE. Mae'n rhaid iddi ymgynghori â'r Gweinyddiaethau Datganoledig i sicrhau bod eu sylwadau'n cael eu hystyried wrth ddatblygu safbwynt y DU ar faterion yr UE.

Drwy ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ac ym Mrwsel, rydym yn ceisio codi proffil Cymru yn yr UE, sicrhau'r manteision mwyaf i Gymru o fod yn aelod o'r UE, a dylanwadu ar bolisïau a deddfwriaeth yr UE.

I gael manylion pellach am ein dull ymgysylltu â’r UE, gweler Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr UE.