Skip to content

Cymru a'r Undeb Ewropeaidd

Dolenni perthnasol

“Mae’r wlad wedi gwneud penderfyniad sylfaenol. Rwy’n siomedig tu hwnt gyda’r canlyniad.
Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn sefydlu grŵp cynghori arbenigol i sicrhau'r canlyniad gorau posibl i Gymru o'r trafodaethau a gynhelir cyn hir ynghylch gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i ddiogelu a hyrwyddo buddiannau Cymru yn ystod y trafodaethau ynglŷn â'r DU'n gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac i sicrhau'r canlyniad gorau posibl i Gymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru'n parhau i fod yn wlad sy'n edrych tuag allan ac sy'n cymryd rhan mewn materion Ewropeaidd. Byddwn yn cydweithio â phartneriaid yng Nghymru, ledled y DU ac ar draws Ewrop i sicrhau dyfodol ffyniannus i Gymru a pherthynas gadarnhaol barhaus ag Ewrop.