Skip to content

Dogfennau allweddol

Mae'r cyhoeddiadau sy'n ymwneud â gwaith y Prosiect Rhannu Gwybodaeth Bersonol ar gael yma.

 

Llythyr y Comisiynydd Gwybodaeth – Rhagfyr 2011

20/01/12
Llythyr y Comisiynydd Gwybodaeth yn cefnogi Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI).
 

Astudiaeth Gwmpasu ar Rannu Gwybodaeth 2009

21/10/10
Roedd yr astudiaeth hon yn edrych ar y trefniadau ar gyfer rhannu gwybodaeth ynghylch unigolion rhwng gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.