Skip to content

Cysylltu â ni

Cysylltwch manylion ar gyfer y prosiect gwybodaeth bersonol rhannu.

I gael rhagor o wybodaeth ac i roi adborth am y Prosiect Rhannu Gwybodaeth Bersonol, cysylltwch â:

Y Prosiect Rhannu Gwybodaeth Bersonol (SPI)
Yr Is-adran Strategaeth a Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru
Park Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhifau ffôn: 029 2082 1663
E-bost: sharingpersonalinformation@cymru.gsi.gov.uk