Skip to content

Lleol, Rhanbarthol, Cenedlaethol: Pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ble?

Dolenni perthnasol

Cytundeb sy'n arwydd o'u hymrwymiad ar y cyd i ddiwygio, er mwyn darparu gwasanaethau gwell a mwy cost-effeithiol i gymunedau ledled Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Mawrth 2011, cyhoeddwyd adroddiad ar pa wasanaethau yw'r rhai gorau i'w darparu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol.

Comisiynwyd Joe Simpson gan y Ganolfan Arweinyddiaeth Llywodraeth Leol, i gynnal yr adolygiad yn dilyn astudiaeth gan y Gymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol a'i drafodaethau ei hun gyda gweithwyr y rheng flaen a darparwyr gwasanaethau. Mae'r adroddiad yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at y drafodaeth ar gydweithredu a chryfhau'r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir.

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adroddiadau ar wahân ar wasanaethau addysg a gwasanaethau cymdeithasol.