Skip to content

Cyflawni Ar Draws Ffiniau: Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cafodd ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad Syr Jeremy Beecham o'r modd y caiff gwasanaethau lleol eu darparu - Cyflawni ar draws Ffiniau ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2006. Mae'r ymateb yn amlinellu cynllun gweithredu i wella'r modd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu yng Nghymru.