Skip to content

Compact ar gyfer Newid rhwng Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ysgwyd dwylo
Ar 5 Rhagfyr 2011 yn y Cyngor Partneriaeth, llofnododd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol gytundeb arwyddocaol sy'n arwydd o'u hymrwymiad ar y cyd i ddiwygio, er mwyn darparu gwasanaethau gwell a mwy cost-effeithiol i gymunedau ledled Cymru.