Skip to content

Dogfennau Allweddol

Dogfennau Allweddol ar gyfer y Byrddau Gwasanaethau Lleol.

Mae'r dogfennau isod yn rhoi tystiolaeth ac yn cefnogi'r broses o ddatblygu model y Bwrdd Gwasanaethau Lleol.

Cydamcanu – Cydymdrechu

Cydamcanu – cydymdrechu

19/06/12
Canllawiau ar Integreiddio partneriaethau a chynlluniau.
 

Cwestiynau Cyffredin

30/03/10
Gwestiynau cyffredin mewn perthynas â'r Byrddau Gwasanaethau Lleol.
 

Adroddiad gan CQ Consultancy

27/02/09
Comisiynu tîm o ymgynghorwyr annibynnol.
 

Local Service Boards in Wales: Realising the Potential - Route Map

26/02/09
Bydd prosbectws newydd y Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLlau) ‘Byrddau Gwasanaethau Lleol: Gwireddu’r Potensial’ yn dangos trywydd y cam datblygu nesaf, sy’n seiliedig ar brofiad y chwe Bwrdd peilot, yr adolygiad sylfaenol annibynnol o’r deuddeng mis cyntaf, a’r mewnbwn gan ein grwpiau cenedlaethol ...
 

Byrddau Gwasanaethau Lleol/ Cytundebau Gwasanaethau Lleol – Papur Ymgynghori

30/01/07
Gwnaeth Creu’r Cysylltiadau – Cyflawni ar Draws Ffiniau, sef ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad Beecham, bennu pump prif faes ar gyfer gweithredu erbyn mis Mawrth 2008.