Skip to content

Digwyddiad Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynhaliwyd y digwyddiad ar gyfer ymarferwyr ymgysylltu ar draws partneriaid Byrddau Gwasanaethau Lleol.

Lleoliad y Digwyddiad: Canolfan Adnoddau’r Cyfryngau, Llandrindod

Dyddiad y Digwyddiad: 28/11/2011

Nod y digwyddiad oedd galluogi ymarferwyr:

  • i deimlo’n rhan o sefydlu rhwydwaith ehangach o ymgysylltu;
  • i gael golwg gliriach o sut y gallwch chi / gallwn ni weithio tuag at gefnogi’n gilydd i: 
    • leihau’r potensial ar gyfer ailadrodd
    • gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd ar gyfer dysgu ar y cyd a 
    • disodli gweithgarwch presennol nad yw’n gydnaws â chydweithredu ar draws a rhwng y gwasanaethau cyhoeddus

Trwy gyfrwng gweithdai a chyflwyniadau, cafodd ymarferwyr yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol;  gwaith Swyddfa Archwilio Cymru ar archwilio ymgysylltiad mewn llywodraeth leol; y prosiectau a ddatblygwyd o dan brosiect Bwrdd Gwasanaeth Lleol Cronfa Gymdeithasol Ewrop; sut mae’r gwaith ar Egwyddorion Cenedlaethol Ymgysylltiad â’r Cyhoedd gan Lywodraeth Cymru yn mynd rhagddo; datblygu cynlluniau integredig unigol sy’n sicrhau ymgysylltiad cyson ac effeithiol; rôl ymgysylltiad mewn Craffu; a sut mae gwerthuso’n ychwanegu gwerth i’r broses ymgysylltu.

Roedd y digwyddiad yn gychwyn ar ymgysylltiad parhaus gan ymarferwyr ac eraill drwy brosiect Bwrdd Gwasanaeth Lleol Cronfa Gymdeithasol Ewrop.