Skip to content

Digwyddiadau

Mae Tîm Byrddau Gwasanaethau Lleol Llywodraeth Cymru yn cynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn helpu pobl i ddysgu am fodel y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a datblygu'r model hwnnw.

i'r felin. Rydym yn croesawu unrhyw un o'r sector gwasanaethau cyhoeddus neu'r sector preifat:

  • sy'n aelod o Fwrdd Gwasanaethau Lleol
  • sy'n cyfrannu at waith Bwrdd Gwasanaethau Lleol
  • sydd â budd yn y ffordd y mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn eu hardal yn gweithredu

Maent yn cynnwys:

  • Past events
  • Forthcoming Events