Skip to content

21. Bwrdd Gwasanaethau Lleol Tor-faen

O'r dudalen hon, gallwch gael gafael ar wybodaeth benodol am Fwrdd Gwasanaethau Lleol Tor-faen.

Er mwyn llwyddo i wella ansawdd bywyd i bobl yn Nhorfaen, bydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn hybu, ac yn ymdrechu i gyflawni’r canlyniadau canlynol mewn prosesau:

  • Gwasanaethau cyhoeddus sy’n canolbwyntio ar y dinesydd ac sydd â’u ffocws ar sicrhau canlyniadau i bobl yn Nhorfaen.
  • Cydweithio tuag at ganlyniadau penodol.
  • Perthnasoedd da rhwng sefydliadau partner.
  • Gwasanaethau wedi’u cynllunio a’u cyflenwi gyda’r ffocws ar sicrhau canlyniadau i bobl yn Nhorfaen.
  • Cyswllt cadarnhaol gyda’r gwasanaethau cyhoeddus a’r bobl leol.
  • Gwasanaethau cyhoeddus sy’n defnyddio canlyniadau fel y sail ar gyfer atebolrwydd clir.

Am wybodaeth yn ymwneud â’u partneriaeth leol/strategaeth gymunedol, cliciwch ar y ddolen hon:

Swyddog Llywodraeth Cymru yn yr ardal hon yw: Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr, Llywodraeth Leol a Gwasanaeth Cyhoeddus.