Skip to content

10. Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd

O'r dudalen hon, gallwch gael gafael ar wybodaeth benodol am Fwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd.

Datganiad Gweledigaeth y Strategaeth Gymunedol:

“Erbyn 2021, ein gweledigaeth yw y bydd Gwynedd wedi manteisio ar sialensiau a chyfleoedd y byd newidiol i fod yn gymuned fwy egnïol, ffyniannus, agored a chydlynol sy’n gwerthfawrogi ac yn hybu ei hasedau naturiol a diwylliannol unigryw ac sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol i fyd mwy cynaliadwy.”

Am fwy o wybodaeth yn ymwneud â’u partneriaeth leol/strategaeth gymunedol, cliciwch ar y ddolen hon:

Swyddog Llywodraeth Cymru yn yr ardal hon yw: Sioned Rees, Pennaeth Entrepreneuriaeth a Busnesau Gwybodaeth.