Skip to content

07. Bwrdd Gwasanaethau Lleol Conwy

O'r dudalen hon, gallwch gael gafael ar wybodaeth benodol am Fwrdd Gwasanaethau Lleol Conwy.

“Gweithio’n gydweithredol ar draws ffiniau sefydliadol i gryfhau arweinyddiaeth gwasanaethau cyhoeddus lleol er mwyn mynd i’r afael â sialensiau sylfaenol ac sydd heb eu bodloni o safbwynt dinasyddion”.

Strategaeth gymunedol integredig ‘Un Conwy’

Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Conwy wrthi’n ymgynghori ar strategaeth gymunedol integredig ‘Un Conwy’ sy’n nodi’r cyfeiriad ar gyfer dyfodol Bwrdeistref Sirol Conwy.  Os hoffech gymryd rhan wrth siapio’r hyn sydd angen ei wneud, llenwch yr holiadur cyflym ar-lei (Dolen allanol).

http://www.conwy.gov.uk/sep/snap/oneconwy/cymraeg/index.htm

Am wybodaeth yn ymwneud â’u partneriaeth leol cliciwch ar y ddolen hon:

Swyddog Llywodraeth Cynulliad Cymru yn yr ardal hon yw: Sioned Rees, Pennaeth Entrepreneuriaeth a Busnesau Gwybodaeth.