Skip to content

03. Bwrdd Gwasanaethau Lleol Caerffili

O'r dudalen hon, gallwch gael gafael ar wybodaeth benodol am Fwrdd Gwasanaethau Lleol Caerffili.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol bwrdeistref Caerffili wedi ymrwymo i fabwysiadu dull o gynllunio a chyflenwi gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y dinesydd, ac i gysylltu â’r gymuned er mwyn sicrhau’r canlyniadau lleol gorau.

Am fwy o wybodaeth yn ymwneud â'u partneriaeth leol/strategaeth gymunedol, cliciwch ar y ddolen hon:

Swyddog Llywodraeth Cymru yn yr ardal hon yw: Michael Hearty, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cynllunio Strategol, Cyllid a Pherfformiad.