Skip to content

Grŵp Cynefin: Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol 2015

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae ein hasesiad o hyfywedd ariannol Grŵp Cynefin.

Mae Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi’r adroddiad hwn ynghylch yr asesiad rheoleiddiol o dan adran 33A o Ddeddf Tai 1996.

Mae ein Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol y Gymdeithas ar Rhagfyr 2015 fel a ganlyn: Llwyddo.

Mae gan y Gymdeithas ddigon o adnoddau i fodloni ymrwymiadau busnes ac ariannol ar hyn o bryd a’r rhai y rhagwelir y bydd ganddi yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y ddogfen hon, anfonwch e-bost: housingregulation@wales.gsi.gov.uk.

Lawrlwytho Dogfen