Skip to content

Grŵp Arbenigol ar ddarparu tai ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio: Gweithgaredd ymgysylltu - Crynodeb o’r ymatebion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Ceir yn y cyflwyniad hwn grynodeb o brif ganfyddiadau’r gweithgareddau ymgysylltu a gynhaliwyd rhwng mis Mehefin a mis Medi 2016.

Mae’r Grŵp Arbenigol wedi ceisio ymgysylltu mor eang â phosib gyda phobl hŷn yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol eraill dros y misoedd diwethaf. Derbyniwyd dros 250 o ymatebion fel rhan o'i broses ymgysylltu ffurfiol. Mae nifer o awdurdodau lleol, darparwyr tai, sefydliadau proffesiynol a chynrychioladol ynghyd ag aelodau o’r cyhoedd wedi rhoi eu barn. 

Lawrlwytho Dogfen