Skip to content

Cymorth Prynu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae ein cynllun Cymorth Prynu yn gallu helpu pobl nad ydynt yn gallu diwallu eu hangen am dai i brynu cartref addas.

Cynllun yw Cymorth Prynu sy’n cynnig cymorth i aelwydydd drwy roi benthyciad ecwiti (30% o’r pris prynu a gymeradwywyd fel arfer, ond gall hynny godi i 50%) iddynt er mwyn eu helpu i brynu eiddo.

Y bwriad yw helpu pobl fyddai angen tai cymdeithasol fel arall. Nid yw ar gyfer pobl sy'n gallu fforddio prynu cartref addas heb gymorth nac ar gyfer pobl sydd mewn cartref addas ond sy'n dymuno symud i leoliad drutach.

Gellir ad-dalu’r benthyciad ar unrhyw adeg ond mae’n rhaid ei ad-dalu wrth werthu’r eiddo.