Skip to content

Tai ac adfywio

Tai ac adfywio
Prif storïau o fewn y pwnc
Trychineb Tŵr Grenfell

Trychineb Tŵr Grenfell

Cwestiynau cyffredin am y sefyllfa yng Nghymru yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Bydd  y Bil yn diddymu'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael, ar gyfer tenantiaid awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

allweddi ty

Cymorth i Brynu – Cymru: cyhoeddi Cam 2

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £290 miliwn yn ail gam y cynllun benthyciadau rhannu ecwiti.

Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru

O 23 Tachwedd 2016 ymlaen, gall unrhyw un sydd heb gydymffurfio â’r gyfraith gael cosb benodedig neu, os bydd achos llys yn ei erbyn, gall gael dirwy.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyrau Llywodraeth Cymru.

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch eu cadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd eu defnyddio ar y we
  • Gwell hygyrchedd

Ewch i ymgyngoriadau