Skip to content

Gronfa gofal integredig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Defnyddir £60m i helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain.

A hithau’n cael ei gweinyddu gan y saith bwrdd partneriaeth rhanbarthol a sefydlwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae’r gronfa yn helpu byrddau iechyd a’u partneriaid:

  • mewn awdurdodau lleol
  • ym maes tai
  • yn y sector gwirfoddol a’r sector annibynnol
i weithio gyda’i gilydd i helpu:
  • pobl eiddil a hŷn
  • pobl ag anabledd dysgu
  • plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
  • gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc.
Mae’r gronfa’n helpu i gefnogi pobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartref, gan osgoi derbyniadau diangen i’r ysbyty neu i sefydliadau gofal preswyl ac yn helpu i osgoi oedi pan fydd pobl yn barod i gael eu rhyddhau ar ôl derbyn gofal.

Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig i Gymru, a chyflwyno System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ledled Cymru.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Canllawiau ar y gronfa gofal (Maint ffeil: 612KB)