Skip to content

Meddwl am gartref gofal?

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
cartŵn cartref gofal
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd gofalu amdanoch chi eich hun gartref? Mae’n bosibl bod hyn wedi digwydd i chi’n raddol, neu hwyrach eich bod wedi cael salwch neu ddamwain sydyn. Beth bynnag yw’ch sefyllfa - os ydych chi’n byw gartref neu’n treulio amser yn yr ysbyty - mae’r arweiniad hwn ar eich cyfer chi.

Dylai’r arweiniad hwn eich helpu chi a’ch teulu i ddysgu mwy am:

  • y cymorth y gallwch chi ei ddisgwyl gan Wasanaethau Cymdeithasol eich cyngor lleol
  • eich hawl i gael asesiad o’ch anghenion
  • pa ddewisiadau heblaw am gartref gofal a all fod ar gael i chi
  • sut brofiad yw byw mewn cartref gofal
  • eich hawl i ddewis y cartref sy’n iawn i chi
  • sut y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn asesu faint y gallai fod disgwyl i chi ei dalu
  • beth y gallwch chi ei wneud os ydych chi’n anhapus gyda phenderfyniad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, neu gan rywun yn y GIG, neu os ydych chi’n anhapus am y ffordd yr ydych chi’n cael eich trin mewn cartref gofal
  • lle i fynd am gymorth a rhagor o wybodaeth.