Skip to content

Gweithio’n wahanol – gweithio law yn llaw

Dolenni perthnasol

Mae rhyw 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru ac yn defnyddio gwasanaethau’r GIG.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Hwn yw’r fframwaith cyntaf i gael ei gyhoeddi i gefnogi Law yn Llaw at Iechyd, sef y weledigaeth 5 mlynedd ar gyfer y GIG.

Mae’n canolbwyntio ar y rôl hollbwysig sydd gan bob aelod o’r staff i ddarparu gofal diogel ac effeithiol i bobl Cymru. Mae’n cydnabod bod y GIG yng Nghymru yn gweithio o fewn amgylchedd sy’n newid ac ar adeg sy’n heriol. Mae’n bwysicach fyth bod y staff yn cael cefnogaeth y gorau o ran arferion cyflogaeth. Bydd y fframwaith yn cefnogi datblygiad y patrwm cywir ar gyfer staffio, a hynny er mwyn parhau i drawsnewid y ffordd rydym yn darparu gofal iechyd.

Mae’n canolbwyntio ar bedwar amcan:

  • datblygu gweithlu sy’n gyson â’r weledigaeth sydd yn Law yn Llaw at Iechyd, ac wedi ymrwymo iddi;
  • creu gweithlu cynaliadwy a medrus sy’n canolbwyntio ar helpu pobl Cymru i wella eu hiechyd, yn ogystal â thrin salwch;
  • cefnogi gwasanaeth sydd wedi ei ailgynllunio, gan gydweithio i ddarparu gofal iechyd ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain; a
  • anelu at ragoriaeth ym mhob man o fewn yr adnoddau sydd ar gael.