Skip to content

Cynllunio Iechyd Gwledig – gwella’r dull o gyflenwi gwasanaethau ledled Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Cynllun Iechyd Gwledig, wedi cael ei ddatblygu i sicrhau bod anghenion iechyd cymunedau gwledig yn y dyfodol yn cael eu diwallu mewn ffyrdd sy’n adlewyrchu amodau a nodweddion arbennig cefn gwlad Cymru

Mae tair thema allweddol wedi dod i’r amlwg sydd hefyd i’w gweld mewn datblygiadau strategol eraill mewn ardaloedd gwledig:

Mynediad at wasanaethau
Gwella mynediad at yr amrywiaeth o wasanaethau brys a gwasanaethau arferol.

Yr angen a chyfleoedd i gyfuno gwasanaethau’n fwy agos 
Mae angen cyfuno modelau ar gyfer gwasanaethau cynllunio’r gweithlu a systemau er mwyn gwella’r ffordd y darperir gwasanaethau a sicrhau bod adnoddau a sgiliau’n cael eu defnyddio’n effeithiol mewn cymunedau.

Cydlynu’r gymuned ac ymgysylltu â hi
Mae hyn yn adnodd pwysig ac yn ddefnyddiol iawn i leoliadau gwledig a threfol.  Mae angen i’r broses o gydlynu’r gymuned ac ymgysylltu â hi a pherchenogaeth gymunedol fod yn rhan allweddol o’r gwaith o gynllunio gwasanaethau.