Skip to content

Cynllun i Ychwanegu Gwerth - trydydd dimensiwn i Cymru’n Un

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cynllun i Ychwanegu Gwerth - trydydd dimensiwn yn nodi y gyfeiriaf strategol i'r trydydd sector o ran cefnogi iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd yr argymhellion a’r camau gweithredu a nodwyd yn llywio cyfeiriadau yn y dyfodol drwy ganolbwyntio ymdrech ac adnoddau ar y meysydd hynny lle y gellir sicrhau’r gwerth ychwanegol gorau i bawb.