Skip to content

Safonau ar gyfer llety preswyl ysbytai a chyfleusterau cysylltiedig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r gofynion ansawdd hyn yn egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau o ran llety ysbytai y GIG.

Yn 2010, cynhaliodd y grŵp adolygu llety arolygiad o lety preswyl ysbytai ar draws Cymru. Roedd yr arolygiadau hyn yn sail i'r gwaith o adolygu safonau 2001 a'r broses o ddatblygu Gofynion Ansawdd Hanfodol.

Mae'r safonau yn disodli'r canllawiau a nodir yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru (2001) 34 'Amodau Byw a Gweithio i Feddygon Ysbytai dan hyfforddiant' a diwygiad Chwefror 2002.