Skip to content

Manteision rhoi’r gorau i ysmygu cyn llawfeddygaeth

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Dim Smygu Cymru wedi lansio menter i helpu cleifion i roi’r gorau i smygu cyn llawdriniaeth.

Mae ymchwil yn dangos mai un o beryglon smygu yw ei fod yn cynyddu’r perygl o gymhlethdodau yn dilyn llawdriniaeth, gan gynnwys problemau anadlu ac ysgyfaint, perygl haint ac arafu’r broses o wella clwyfau. Gall rhoi’r gorau i smygu o leiaf wyth wythnos cyn llawdriniaeth leihau’r tebygolrwydd y bydd y cymhlethdodau hyn yn ymddangos.

Mae’r ddogfen ganlynol yn rhoi crynodeb o effaith smygu ar iechyd ac o fanteision rhoi’r gorau i smygu cyn llawdriniaeth yng Nghymru.