Skip to content

Adolygiad o effaith datblygiadau o ran gofal sylfaenol a gofal cymunedol mewn perthynas â Chynllun Gogledd Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Diben yr adroddiad hwn yw cynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddull o weithio sy'n canolbwyntio ar y system gyfan wrth ail-greu gwasanaethau.