Skip to content

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r ddogfen hon yn cynnwys ymateb y Llywodraeth i adroddiad yr Adolygiad ar Addysg ym maes Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru.

Cyflwynwyd yr adroddiad i Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH). Yr Asiantaeth hon a gomisiynodd yr adolygiad ym mis Hydref 2010.

Adolygiad o’r Ddarpariaeth Addysg Gofal Iechyd Anfeddygol yng Nghymru - wefan NLIAH