Skip to content

Adroddiad Diweddaru ar sefyllfa’r Byrddau Iechyd Lleol mewn perthynas â’r Cyfarwyddebau Rheoli Cyflyrau Cronig: Rhagfyr 2010

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae hyn yn diweddaru adroddiad archwilio Medi 2010.

Yn ystod Ionawr 2007 a Mawrth 2009 cyhoeddwyd pedair Cyfarwyddeb Datblygu a Chomisiynu Gwasanaethau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru:

  • Arthritis a Chyflyrau Cyhyrysgerbydol Cronig;
  • Cyflyrau Anadlol Cronig;
  • Poen Anfalaen Cronig;
  • Epilepsi.

Roedd pob un o’r dogfennau hyn yn rhoi amlinelliad o’r camau sydd angen eu cymryd, ac amserlenni penodol. Yn dilyn archwilio cydymffurfiaeth yn 2008 a 2009, nodwyd nad oedd Byrddau Iechyd Lleol wedi cymeryd y camau gofynnol o fewn yr amser penodedig. Ysgrifennodd Paul Williams at y Prif Weithredwyr wedi hynny ym mis Mehefin 2010 yn gofyn iddynt sicrhau bod cydymffurfiaeth lawn â’r Cyfarwyddebau.

Dangosodd yr archwiliad diweddar a gafwyd ym mis Medi 2010 nad oedd y Byrddau Iechyd Lleol wedi cydymffurfio’n llawn o hyd, gan annog y Gweinidog i holi am y sefyllfa ddiweddaraf o fis Rhagfyr 2010.