Skip to content

Set wybodaeth gofal sylfaenol 2010

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad ar wasanaethau gofal sylfaenol ar draws Cymru.

Mae'r canllawiau hyn yn darparu gwybodaeth a data er mwyn i dimau gofal sylfaenol allu nodi anghenion cleifion ar lefel leol a datblygu'r gwasanaethau yn eu cymunedau.

I wella a datblygu gwasanaethau gofal sylfaenol, anfonir adroddiadau at y Byrddau Iechyd Lleol perthnasol.