Skip to content

Ymchwiliad Robert Powell

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad gan ymchwilydd annibynnol ar y gwersi sydd i’w dysgu o farwolaeth y bachgen deg oed, Robert Powell.

Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y gwersi y gall GIG Cymru eu dysgu o amgylchiadau marwolaeth Robbie.

Mae’r adroddiad yn gwneud 12 argymhelliad, a’r rheini wedi’i rhannu’n bedwar grŵp cyffredinol: 

  • Cyfathrebu er mwyn sicrhau parhad y gofal;
  • Trafod a chyfathrebu â chleifion a’u teuluoedd;
  • Rheoli cofnodion meddygol;
  • Delio â chwynion ar ôl marwolaeth claf.

Yn dilyn sylwadau a dderbyniwyd gan yr elusen, Action against Medical Accidents, tynnwyd sylw at wall ym mharagraff 158. Maent wedi rhoi gwybod i ni mai Action against Medical Accidents wnaeth gais am ganiatâd, ym mis Chwefror 2009, i ofyn am adolygiad barnwrol o benderfyniad y Cyngor Meddygol Cyffredinol. Cyfranogwr yn unig oedd Mr Powell.