Skip to content

GIG Cymru: Prosiect Cynllunio'r Gweithlu Bydwragedd - Datblygu Model Cynllunio'r Gweithlu (Adroddiad Terfynol) (Saesneg yn unig)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Awst 2005, gofynnodd GIG Cymru i Practices made Perfect Ltd. ddatblygu ei allu i fodelu’r gweithlu a’i gynllun gweithlu ar gyfer gwasanaethau bydwreigiaeth.
Datblygwyd prototeip o fodel ar gyfer gwasanaethau bydwreigiaeth ar sail gweithlu bydwragedd rhanbarth de ddwyrain Cymru, sef ardal y cynllun peilot.