Skip to content

Ymchwiliad annibynnol i’r prosesau ymgynghori a gweithredu yng nghyswllt ailgyflunio Gwasanaethau Llawfeddygol Cyffredinol yn Sir Gaerfyrddin

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ar 1 Chwefror 2007 datganodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd fod Ymchwiliad Annibynnol yn cael ei sefydlu.

Byddai'r Ymchwiliad yn astudio’r prosesau ymgynghori a gweithredu yng nghyswllt Ailgyflunio Gwasanaethau Llawfeddygol Cyffredinol yn Sir Gaerfyrddin. Roedd hyn i edrych yn benodol ar y penderfyniad i gau gwasanaethau llawfeddygol cyffredinol brys yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

Cynhaliwyd yr arolwg gan Dr. Neil Goodwin ac mae ei ganfyddiadau yn yr adroddiad isod.

Mae swyddogion o'r Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cwblhau manylion yr ymgynghoriad ar yr awgrymiadau yn yr adroddiad, a bydd y trefniadau yn cael eu nodi yma ar yr 16eg o Hydref, 2007.