Skip to content

Iechyd cyhoeddus yng Nghymru (1800-2000)

Dolenni perthnasol

Hybu iechyd da drwy gydol eich oes.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Comisiynwyd y gwaith hwn gan Brif Swyddog Meddygol Cymru i nodi Cynhadledd y Gyfadran Iechyd Cyhoeddus a gynhaliwyd Mehefin 3-5, 2008.

Y mae hanes iechyd yng Nghymru wedi bod yn rhan annatod o’r newid mewn amodau economaidd a chymdeithasol.

Y mae pobl Cymru wedi ymladd sawl ymgyrch galed i wella amodau byw a chynnal cymunedau drwy gyfnodau o ddiweithdra, amddifadedd a newid cymdeithasol sydyn.

Traddodiad cryf

Y maent wedi datblygu traddodiad cryf o deulu, o sefyll dros hawliau a theyrngarwch i’w gilydd ac wedi cyfrannu mewn sawl ffordd arwyddocaol at ddatblygu'r gwasanaethau iechyd a’r wladwriaeth les ym Mhrydain yn yr ugeinfed ganrif.

Felly y mae hanes iechyd cyhoeddus yng Nghymru yn rhan annatod o hanes Prydain.