Skip to content

Gwasanaethau Cymunedol; Fforwm Cynghori ar Therapi Galwedigaethol (OTAF)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad cynnydd ar therapi galwedigaethol iechyd a gofal cymdeithasol mewn perthynas â datblygu gwasanaethau integredig.

Mae tair rhan i’r adroddiad, sef:

  • gwerth arferion therapi galwedigaethol;
  • cwmpas arferion therapi galwedigaethol;
  • yr ymrwymiad i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig.