Skip to content

Deddf Galluedd Meddyliol 2005: Asesiad o effaith ar gydraddoldeb (Saesneg yn unig)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’n disgwyl i adrannau’r Llywodraeth ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon a hyrwyddo cyfle cyfartal.