Skip to content

Adroddiad Cynnydd ar y Cynllun i Wella Gwasanaeth Rheoli Cyflyrau Cronig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Iechyd ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Lleol, cytuno arnynt a'u cyflwyno.

Mae'r Matrics Aeddfedrwydd mewn perthynas â Rheoli Cyflyrau Cronig yn ffordd o fesur hynt rhaglen i wella gwasanaeth.

Mae'n caniatáu i sefydliadau adolygu'r sefyllfa a'r gofynion lleol yn ogystal â rhoi darlun cenedlaethol.

Mae'r adroddiad tystiolaeth atodol yn cynnig data a dadansoddi pellach i ddangos y cynnydd a wnaed gan y Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.