Skip to content

Adolygiad o'r ymgynghoriad cyhoeddus ym Mlaenau Ffestiniog a gynhaliwyd gan Fwrdd Iechyd Lleol Gwynedd yn 2005, ac adolygiad o'r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ym Mhrestatyn gan Fwrdd Iechyd Lleol Sir Ddinbych yn 2005-6

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Medi 2007 cyhoeddodd Edwina Hart AC MBE, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, adolygiad o ddull gweithredu Byrddau Iechyd Lleol Sir Ddinbych a Gwynedd ar gyfer diwygio'r gwasanaethau iechyd ym Mhrestatyn a Blaenau Ffestiniog.

Yn y ddau achos, cynigiodd y Byrddau Iechyd Lleol ddiwygiadau a gwelliannau i'r gwasanaethau iechyd cymunedol a ddarperir. Argymhellodd Sir Ddinbych y dylid cau'r ysbyty cymunedol ym Mhrestatyn. Roedd Gwynedd yn dymuno cadw Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog ond fel canolfan iechyd heb welyau.

Gofynnodd y Gweinidog am adroddiad a oedd yn ystyried pedair agwedd:

  • A oedd y trefniadau ymgynghori a ddefnyddiwyd gan y Byrddau Iechyd Lleol yn briodol ac yn effeithiol o ran annog pobl i gymryd rhan yn y broses.
  • A gafodd y sylwadau a gafwyd drwy'r ymgynghoriadau eu hystyried yn llawn gan y Byrddau Iechyd Lleol cyn iddynt wneud penderfyniad.
  • A wnaeth y Byrddau Iechyd Lleol hysbysu'r holl randdeiliaid am eu penderfyniad er mwyn sicrhau bod pawb yn deall y ffordd ymlaen.
  • A oedd y trefniadau ar gyfer cynnwys y rhanddeiliaid yn ystod y cyfnod gweithredu yn briodol.