Skip to content

Safonau ansawdd ar gyfer clywedeg pediatrig (Cymru)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd y safonau yma’n gosod yr agenda ar gyfer darparu gwasanaethau clywedeg i blant a phobl ifanc ar draws Cymru.

Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith cydweithredol a gafwyd eisoes rhwng Cymru, Lloegr a’r Alban.

Maen nhw wedi cael eu cryfhau o ganlyniad i ymgynghori trylwyr gyda’r cyhoedd a’r proffesiynau. Fe fydd hyn yn grymuso timau amlddisgyblaethol wrth iddyn nhw weithio i wella’n barhaol ansawdd y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig.