Skip to content

Dogfen drafod: Cyflwyno system o ddewis peidio â rhoi (caniatâd tybiedig) yng nghyd-destun Trawsblannu Organau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
I wybod mwy am roi organau a chaniatâd tybiedig gallwch lawrlwytho'r ddogfen drafod.
Dogfen drafod wedi’i drafftio gan Yr Athro Steve Edwards, Prifysgol Abertawe, Cadeirydd y Ganolfan ar gyfer Athroniaeth, y Dyniaethau a’r Gyfraith mewn Gofal Iechyd.